Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc Đạt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Xã Tân Kim, luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc, cùng với đó là sự thống nhất đồng lòng của hệ thống chính trị đối với công tác xây dựng nông thôn mới.

Xã Tân Kim có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội

Xã Tân Kim có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội

Xã Tân Kim nằm ở phía Bắc huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp xã Long Hậu và xã Phước Lại, phía Nam giáp xã Trường Bình và thị trấn Cần Giuộc, phía Tây giáp xã Mỹ Lộc, phía Bắc giáp xã Quy Đức và xã Đa Phước huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới có sự đồng thuận cao từ toàn thể người dân trên địa bàn xã. Rất nhiều trường hợp người dân tự nguyện hiến đất để mở đường xây dựng những công trình công ích, đóng góp tài chính, sức lao động để mở rộng các công trình giao thông công cộng, nâng cấp hệ thống kênh mương Nội Đồng, đường điện sinh hoạt… áp dụng các kỹ thuật, phương tiện tiến bộ trong hoạt động nông nghiệp. Tích cực chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng.

Lãnh đạo xã tập trung quan tâm công tác tuyên truyền vận động ý thức của người dân về vai trò, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, phát triển mạnh mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn.

Sau thời gian phấn đấu thực hiện, đến nay xã đã hoàn thành 100% các tiêu chí theo quy định. Ban điều phối xây dựng xã nông thôn mới tỉnh Long An đã thẩm định và công nhận xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc Đạt chuẩn nông thôn mới.

Gửi phản hồi

Tin tức khác