Xây cầu Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả: Lê Hoàn (th)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý Bộ Giao thông vận tải phối hợp UBND tỉnh Tuyên Quang động thổ xây dựng cầu Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 Bến Bình Ca.

Bến Bình Ca.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án và phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án theo đúng quy định.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV xác định: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống giao thông là một trong 4 lĩnh vực đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 – 2015.  Thực hiện chủ trương lớn này, ngành GTVT Tuyên Quang đã chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan để đề nghị đầu tư xây dựng các dự án trên. Sở đã đề nghị Bộ GTVT cho triển khai đầu tư hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh còn 36 km và cầu Bình Ca, xây dựng các cầu lớn, bổ sung nhánh cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ vào quy hoạch hệ thống đường cao tốc Việt Nam; trình Chính phủ cho đầu tư đoạn tuyến cao tốc này và đường sắt; quan tâm bố trí nguồn vốn ADB đầu tư các tuyến đường tỉnh, nguồn vốn WB đầu tư hệ thống đường liên xã; trình Chính phủ bố trí nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu chính phủ đầu tư các tuyến đường vùng sâu, vùng xa, các xã vùng căn cứ cách mạng; đồng thời hàng năm tỉnh cân đối phân bổ ngân sách địa phương để đầu tư và tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tạo ra các nguồn lực thực hiện đầu tư hệ thống giao thông nông thôn. Cùng với đó huy động các nguồn vốn khác kể cả vốn từ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế đóng góp xây dựng.

Trả lời

Tin tức khác