Xung quanh thông tin sai phạm trên 10 tỷ đồng ở Hoà Thành: Vì sao chưa chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra?

Tác giả: Đức Tiến

Từ những thông tin ban đầu của Thanh tra tỉnh Tây Ninh tại hội nghị trực tuyến của Thanh tra Chính phủ về sai phạm trên 10 tỷ đồng ở huyện Hoà Thành, bước đầu phóng viên Báo Tây Ninh đã “lần ra” những dấu vết của sai phạm tại Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng công trình huyện Hoà Thành (BQL DAĐT&XDCT).

Vụ việc được cử tri rất quan tâm, đặc biệt là vấn đề xử lý sai phạm. Trong kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, một lần nữa vấn đề được đặt ra trong nội dung chất vấn của đại biểu.

Trả lời chất vấn

Đại biểu chất vấn: “Vừa qua, Báo Tây Ninh có bài phản ánh về tình trạng sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại BQL DAĐT&XDCT. Cụ thể, trong quá trình triển khai thi công công trình xây dựng trụ sở Huyện uỷ – UBND huyện Hoà Thành, BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành đã tạm ứng ngân sách 7,5 tỷ đồng, công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa được quyết toán, số tiền tạm ứng chưa được hoàn trả cho ngân sách…

Theo bài báo, vụ việc này Chánh Thanh tra huyện Hoà Thành đã có báo cáo gửi UBND huyện Hoà Thành từ ngày 15.5.2014, nhưng đến nay UBND huyện chưa có kết luận vụ việc, nên có dư luận không tốt. Đề nghị UBND tỉnh cho biết thực tế vụ việc trên như thế nào? Vì sao vụ việc kéo dài, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức? Có tình trạng thất thoát trong sử dụng vốn đầu tư không? Trách nhiệm thuộc về cơ quan, tổ chức, cá nhân nào? Hướng xử lý ra sao?”.

Về nội dung chất vấn trên, Thanh tra tỉnh trả lời bằng văn bản như sau: Cuộc thanh tra tại BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành do Chủ tịch UBND huyện ký quyết định thành lập đoàn theo kế hoạch thanh tra năm 2014 đã được Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành phê duyệt. Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn, triển khai ngày 7.1.2014 và kết thúc ngày 25.4.2014, có Báo cáo kết quả thanh tra số 56/BC-TTr ngày 15.5.2014 cho UBND huyện.

Trước khi kết luận, Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục làm rõ, kết luận thêm một số nội dung. Đoàn thanh tra tiếp tục thanh tra, có Báo cáo số 120/BC-Ttr ngày 18.9.2014, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 14.10.2014. Về việc tạm ứng ngân sách huyện 7,5 tỷ đồng là có, việc tạm ứng ngân sách cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là để BQLDA tạm ứng cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Cụ thể đã tạm ứng cho các đơn vị liên quan xây dựng công trình trụ sở Huyện uỷ – UBND huyện Hoà Thành 6 tỷ đồng (gồm hạng mục chính 4 tỷ – trụ sở Huyện uỷ – UBND huyện), hạng mục phụ 2 tỷ đồng (trụ sở các Ban Đảng Huyện uỷ, nhà tiếp dân, hội trường khối phòng ban và nhà xe) và công trình Trường THCS Trưng vương là 1,5 tỷ đồng. Hạng mục phụ đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2011, quyết toán xong, đơn vị thi công hoàn trả sổ tạm ứng ngân sách huyện 2 tỷ đồng vào ngày 7.8.2014.

Hạng mục chính (trụ sở Huyện uỷ- UBND huyện) nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30.12.2010 đến nay chưa quyết toán, chưa thu hồi 4 tỷ đồng ngân sách huyện đã tạm ứng… Công trình Trường THCS Trưng Vương nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30.12.2010 đến nay chưa quyết toán, chưa thu hồi 1,5 tỷ đồng ngân sách huyện đã tạm ứng…

Theo kết luận thanh tra xác định chưa xảy ra thất thoát trong sử dụng vốn đầu tư. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân tại BQLDA đã được xác định rõ trong kết luận thanh tra. Hiện tại, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo xử lý. Sau thanh tra, tập trung quyết toán công trình, thu hồi tạm ứng ngân sách, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét kết luận thanh tra đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra của UBND huyện Hoà Thành.

Tóm lại, cuộc thanh tra đối với BQL DAĐT&XDCT có kéo dài, kết luận thanh tra có nhiều sai phạm, công trình đến nay chưa quyết toán, vốn ngân sách ứng ra chưa được thu hồi hết đã gây dư luận không tốt.

Có dấu hiệu tội phạm, nhưng……

Tuy nhiên, nội dung văn bản trả lời HĐND tỉnh của Thanh tra tỉnh vẫn chưa nêu rõ bản chất sự việc nên nhiều bạn đọc vẫn còn bức xúc. Từ bản kết luận mà chúng tôi thu thập được cho thấy, đến thời điểm này, cơ quan vẫn chưa làm đúng quy định pháp luật về thanh tra.

Kết luận số 01/KL-UBND ngày 14.10.2014 của UBND huyện Hoà Thành cho biết như sau: BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đến cuối năm 2013 có 60 công trình chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt quyết toán, trong đó có 6 công trình chưa lập hồ sơ quyết toán là trụ sở Huyện uỷ- UBND huyện, Trường THCS Trường Hoà, Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Long Thành Bắc, Trường tiểu học Lê Lai, đường 797.

Trong khi đó, 6 công trình này lại có hồ sơ đề nghị thanh toán bù giá vật liệu, nhân công – máy thi công trái quy định với số tiền trên 11 tỷ đồng (công trình trụ sở Huyện uỷ – UBND huyện trên 3,3 tỷ đồng, Trường THCS Trường Hoà trên 2 tỷ đồng, Trường THCS Trưng Vương trên 296 triệu đồng, Trường THCS Long Thành Bắc trến 1,5 tỷ đồng, Trường tiểu học Lê Lai trên 773 triệu đồng, đường 797 trên 3,2 tỷ đồng).

Kết luận cho biết, BQL DAĐT&XDCT Hoà Thành kiểm tra, giám sát không chặt chẽ đối với đơn vị thi công, tư vấn trong việc lập và thẩm tra hồ sơ dự toán bù giá, nên có 5 công trình không đủ điều kiện thụ hưởng phần bù giá nhưng vẫn trình chủ đầu tư phê duyệt chủ trương số tiền trên 8 tỷ đồng. BQL DAĐT&XDCT Hoà Thành ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá phần phát sinh bù giá công trình Huyện uỷ – UBND huyện số tiền trên 7,4 tỷ đồng và Công ty CPXD&PTĐT 1,1 tỷ đồng (Công trình Trường THCS Trưng Vương) trái quy định.

Về công tác quản lý và thanh toán tiền bảo hành công trình, UBND huyện Hoà Thành kết luận: BQL DAĐT&XDCT Hoà Thành chi trả tiền bảo hành đối với nhà thầu chưa kịp theo quy định. BQLDA “thiếu tinh thần trách nhiệm, không quản lý giám sát được đơn vị dự thầu và lựa chọn nhà thầu thi công các công trình trên địa bàn huyện, dẫn đến Công CP XD&PTĐT và Công ty Hiệp Phát, sau khi trúng thầu ký hợp đồng với BQLDA nhưng không trực tiếp thi công lại giao khoán cho ông Lâm Tấn Dũng thi công 16 công trình, diễn ra trong thời gian dài vi phạm Luật Đấu thầu”.

Ngoài ra, BQLDA còn sử dụng tiền bảo hành của các đơn vị thi công cho ông Dũng ứng trên 3,1 tỷ đồng không đúng quy định. UBND huyện Hoà Thành kết luận: “BQLDA chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng tạm ứng ngân sách để trả tiền vật tư, thiết bị cho Công ty Phương Hậu là sai đối tượng hợp đồng thi công…

BQLDA thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý điều hành dự án, không thực hiện đúng các quy định pháp luật, thiếu kiểm tra giám sát tiến độ thi công của nhà thầu cũng như việc tạm ứng ngân sách 8 tỷ đồng, đã thu hồi được 2 tỷ đồng, hiện chưa thu hồi số tiền 6 tỷ đồng, trong đó trụ sở Huyện uỷ – UBND huyện 4 tỷ đồng, Trường THCS Trưng Vương 1,5 tỷ đồng, đường 797 là 500 triệu đồng”. Kết luận cũng nêu trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trong việc kiểm tra, giám sát và thiếu kiên quyết trong việc thu hồi số tiền tạm ứng trên.

Kết luận của UBND huyện Hoà Thành khẳng định, đối với cá nhân ông Cao Sơn Nhân- nguyên trưởng Phòng Công Thương, kiêm Trưởng ban BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành có sai phạm như sau: ký chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng cho Công ty Phương Hậu; sử dụng số tiền bảo hành 13 công trình cho ông Lâm Tấn Dũng ứng trên 3,1 tỷ đồng; thiếu kiểm tra, giám sát trong tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu nên để 2 Công ty CPXD&PT Đô thị, Công ty Hiệp Phát giao khoán cho ông Lâm Tấn Dũng thi công 16 công trình; sử dụng cán bộ kỹ thuật thẩm định và phê duyệt dự án bù giá trái quy định (bù giá cho Công ty Hiệp Phát trên 2,3 tỷ đồng); ký phụ lục hợp đồng bù giá cho Công ty CP XD&PT ĐT trên 1,1 tỷ đồng (công trình Trường THCS Trưng Vương).

Kết luận của UBND huyện Hoà Thành khẳng định “Thời gian chậm nhất là đến ngày 31.10.2014, nếu ông Cao Sơn Nhân không thu hồi được số tiền 6 tỷ đồng hoàn lại ngân sách, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ xử lý”. Ngoài ra, UBND huyện Hoà Thành cũng xác định trách nhiệm sai phạm của các cá nhân khác liên quan đến vụ việc trên gồm: ông Nguyễn Thiên Dân – nguyên Phó Trưởng BQL DAĐT& XDCT huyện Hoà Thành, ông Võ Văn Kê – nguyên Phó Trưởng BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành, ông Trần Ngọc Minh – Phó Trưởng BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành, bà Dương Thị Thu Hoà – Phó Trưởng BQL DAĐT& XDCT huyện Hoà Thành, nguyên kế toán, Đỗ Tú Toàn – cán bộ kỹ thuật, nguyên thủ quỹ, ông Võ Lâm Huy Phương – cán bộ kỹ thuật.

Cần xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật

Với chức năng nhiệm vụ được giao, những hành vi của cá nhân ông Cao Sơn Nhân đã có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi này cũng được UBND huyện Hoà Thành xác định trong bản kết luận nêu trên.

Tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT/VKSNDTC-TTCP-BCAQ-BQP ngày 22.3.2012 quy định về quan hệ phối hợp trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cũng nêu rõ khi tiến hành thanh tra hoặc kết luận sau thanh tra, cơ quan Thanh tra chuyển ngay đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiết nghĩ, trong tình hình, Đảng, Nhà nước ta đang quyết tâm chống tiêu cực, tham nhũng, thì vụ việc sai phạm tại BQL DAĐT&XDCT huyện Hoà Thành cần được UBND huyện Hoà Thành, cơ quan chức năng nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra làm rõ, xử lý đúng quy định pháp luật.

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, nếu cơ quan thanh tra nhận được tố giác, tin báo về tội phạm hoặc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm với đầy đủ tài liệu, chứng cứ, thì cơ quan thanh tra chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm hoặc tài liệu, chứng cứ và hồ sơ vụ việc đó kèm theo kiến nghị khởi tố cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng hình sự.
2. Trong trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện và kết luận sau khi kết thúc cuộc thanh tra, thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, cơ quan thanh tra ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đó và văn bản kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết theo quy định tại điểm o Khoản 1 Điều 48 và điểm n Khoản 1 Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Tay Ninh Online

Tin tức khác