Lý Sơn sau 22 năm

Tác giả: Văn Mịnh

22 năm sau ngày thành lập (01/1/1993 -01/1/2015), huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Dao Ly son

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14 – 15%/năm. GDP bình quân đầu người đạt trên 15 triệu đồng trong năm 2014. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện liên tục tăng cao.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng; bộ mặt xã hội ngày càng khang trang, hiện đại; điện lưới quốc gia qua hệ thống cáp ngầm xuyên biển được kéo ra đảo để phục vụ phát triển KT-XH của huyện, hệ thống giao thông nông thôn, công sở, bệnh viện, trường học, các công trình văn hóa – thể thao, hệ thống tàu thuyền chuyên chở hàng hóa, hành khách không ngừng được đầu tư đóng mới hiện đại.

Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng, hiện nay huyện đã có 1 trường đạt chuẩn, hoàn thành việc phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS.

Lĩnh vực QP – AN luôn được chú trọng bảo đảm. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được xây dựng và củng cố vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài tỉnh không ngừng được củng cố tăng cường và mở rộng.

Hệ thống chính trị của huyện thường xuyên được xây dựng, củng cố kiện toàn, phát triển và ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng lên. Năm 1993, khi thành lập huyện, Đảng bộ chỉ có 7 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với trên 100 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện đã có 22 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 700 đảng viên. Hàng năm có trên 70% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém; 75% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trải qua 5 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó nhiều mục tiêu chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề ra.

Trong thời gian tới, huyện Lý Sơn tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là phát triển kinh tế biển gắn với CN- TTCN, Thương mại dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh quảng bá chất lượng sản phẩm thương hiệu hành tỏi Lý Sơn trên thị trường. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14 – 15%/năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật – kinh tế – xã hội. Phấn đấu hoàn thiện cơ sở hạ tầng để xây dựng 1 trung tâm Thị trấn thuộc huyện. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục – đào tạo theo hướng đa dạng hóa và chuẩn hóa các loại hình, các cơ sở giáo dục – đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; kết quả phổ cập trung học cơ sở. Năm 2015 phấn đấu có từ 1 -2 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 20% số trường đạt chuẩn mức độ II).

Cùng với Trung tâm y tế quân dân y kết hợp, huyện phấn đấu hoàn thiện hệ thống Trạm y tế cấp xã nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, giảm hộ nghèo còn dưới 18 %.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, rộng khắp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới,…

Tin tưởng rằng, bước vào năm mới Ất Mùi 2015 với truyền thống kiên cường bất khuất, cần cù lao động sản xuất, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đảo Lý Sơn đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển giàu mạnh về kinh tế, vững chắc về Quốc phòng an ninh. Xứng danh là hòn đảo tiền tiêu nơi đầu sóng  ngọn gió.

Trả lời

Nguồn bài viết: Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Tin tức khác