Phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo – hướng đi mới để Huế phát triển

Tác giả: Cao Tùng- Minh Trí

Là đô thị cổ được hình thành hơn 700 năm, từng là thủ phủ của 9 đời chúa, 13 triều vua, cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam.

FB_IMG_1612235895165

Ông Hoàng Hải Minh (áo trắng)  chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra chỉnh trang tiến độ đường đi bộ hai bờ sông Hương

Hiện nay, tỉnh và thành phố Huế rất chú trọng vai trò, vị thế của di sản văn hóa bằng quyết tâm chính trị qua việc thực hiện một loạt đề án, tiêu biểu là Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế, từ đó thực hiện trùng tu, bảo tồn, khai thác Quần thể di tích Cố đô Huế. Trong thời gian đến, tỉnh và thành phố sẽ có sự đầu tư lớn hơn để từng bước phục hồi, tôn tạo, trùng tu hệ thống di sản, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể phong phú với kho tàng di sản tư liệu đồ sộ, kho tàng cổ vật quý giá, các lễ hội, âm nhạc, ngành nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật ẩm thực, lối sống Huế…Diện mạo đô thị Huế cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, không chỉ giữ được nét cổ kính của hệ thống di tích Kinh thành Huế mà hạ tầng và không gian đô thị cũng không ngừng được chỉnh trang, mở rộng theo hướng xanh, sạch, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Huế xứng tầm đô thị di sản quốc gia.

Thời gian qua, thành phố Huế tiếp tục tạo nên những điểm sáng trong bức tranh chung của tỉnh nhà thể hiện qua việc xây dựng thương hiệu thành phố Festival, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố bền vững về môi trường ASEAN, thành phố Xanh quốc gia, đồng thời tập trung toàn lực vào công tác chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị, ưu tiên xanh hóa đô thị, xử lý nước thải và rác thải hiệu quả. Bên cạnh đó, nỗ lực đầu tư, chỉnh trang các tuyến đường trung tâm thành phố, không gian hai bờ sông Hương, chỉnh trang hệ thống các công viên,…

20210129_164845

Ông Hoàng Hải Minh (áo trắng)  chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo đúng tiến độ thi công

Hiện nay, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án: Cải tạo, chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh; nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân…Mục tiêu của những dự án mà thành phố đã và đang triển khai là tạo điểm nhấn cảnh quan, nghệ thuật và không gian mở để người dân và du khách tiếp cận nhiều hơn vẻ đẹp thơ mộng của dòng Hương, qua đó phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo.

Việc xây dựng các thương hiệu: “Huế – thành phố Festival”,” Huế – Kinh đô Áo dài”, “Huế – Kinh đô ẩm thực” sẽ góp phần thúc đẩy các nghề thủ công truyền thống Huế, ẩm thực Huế và phụ kiện hỗ trợ phát triển. Đây chính là cách phát triển công nghiệp văn hóa, vừa lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống vừa tăng nguồn thu cho địa phương cũng như giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân Huế.

Trong thời gian đến, để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển mạnh, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hình thành nhiều không gian văn hóa sáng tạo nhằm tạo lập, hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, hấp dẫn gắn với nét văn hóa riêng có của từng không gian, trong đó chú trọng các không gian sau: Hình thành không gian văn hóa sáng tạo tại các công viên dọc hai bờ sông Hương;  không gian đi bộ trải nghiệm; không gian sáng tạo văn hóa tại các tuyến đường quanh Hoàng Thành Huế, Đêm Hoàng Cung; hình thành không gian trải nghiệm sông Hương; hình thành không gian ẩm thực dân gian Huế

Hiện nay, tỉnh và thành phố đang tập trung xây dựng và triển khai Đề án phát triển văn hóa Huế đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế, trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội. Từng bước mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, gắn kết chặt chẽ văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; khai thác có hiệu quả các sản phẩm văn hóa đặc trưng, tiềm năng và lợi thế của di sản văn hóa vào phát triển du lịch. Việc thu hút nhân tài cho các lĩnh vực văn hóa di sản, văn học nghệ thuật sẽ được thành phố tính đến, bởi đây là lĩnh vực mạnh nhất của Huế. Cùng với đó là đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế bài bản, có chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng tạo đối với văn nghệ sĩ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương làm cho văn hóa, di sản Huế trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư, du khách… nâng cao vị thế và ngành công nghiệp văn hóa của Huế phát triển.

Trả lời

Tin tức khác