Phường Cô Giang đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

Tác giả: NT

Ngày 3/7/2020, UBND phường, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học phường Cô Giang phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016 -2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Quận 1; ban lãnh đạo phường cùng đại diện các gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập tiêu biểu của phường.

phuongCoGiangkhuyenhoc (2)

Trong giai đoạn 2016 -2020, phường luôn quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho người dân, nhất là các hội nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách khó khăn. Thông qua các hoạt động của Hội Khuyến học, trung tậm học tập cộng đồng đã tuyên truyền vận động tổ chức các chuyên đề, kỹ năng các phong trào học tập cho đảng viên, cán bộ công nhân viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân; tổ chức 11 buổi tập huấn cho 730 lượt người tham dự truyền thông về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập; tổ chức 4 buổi tọa đàm xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cho gần 300 lượt người tham dự; phát triển văn hóa đọc đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học; giúp đỡ cấp 450 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 557 triệu đồng; đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên là con gia đình diện xóa đói giảm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách. Tình đến năm 2020 phường Cô Giang đã công nhận 2.133 gia đình học tập, trong đó có 10 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập cấp quận, 30 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập cấp phường nhiều năm liền.

Dịp này, UBND phường Cô Giang biểu dương 2 dòng học học tập; 4 đơn vị học tập; 5 cộng đồng học tập và 30 gia đình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 -2020.

 

Trả lời

Tin tức khác