Thừa Thiên Huế: tạo nền tảng vững chắc để thực hiện chuyển đổi số

Tác giả: Ngọc Tiến

Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử, đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

thua thien hue

Hoàn thiện hạ tầng, thể chế để chuyển đổi số

Theo công bố của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin – Truyền thông về báo cáo đánh giá mức độ CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 (ICT Index), Thừa Thiên Huế là tỉnh duy nhất trong 63 tỉnh, thành trên toàn quốc có chỉ số trên 0,9 điểm (0,9039 điểm), xếp vị trí thứ nhất. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên tất cả lĩnh vực của tỉnh nhằm hướng đến lộ trình xây dựng thành phố thông minh, Chính quyền điện tử tiến đến chính quyền số trong tương lai.

Để thúc đẩy triển khai xây dựng chính quyền số, hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số, tỉnh đã hoàn thiện các thể chế về chuyển đổi số và nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; đồng thời từng bước hoàn thiện và tích hợp, liên thông các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tiến hành số hóa các dữ liệu tại các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh và hạ tầng kết nối, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an ninh mạng.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn cho biết, đến nay 100% các TTHC của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên; trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 1.296 dịch vụ; 976 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ… liên quan TTHC cần giao dịch.

Tất cả hồ sơ của người dân, doanh nghiệp nộp được nhập vào hệ thống một cửa điện tử, do vậy người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet, SMS, Zalo… Khi người dân nộp hồ sơ liên quan đất đai có cung cấp số di động sử dụng Zalo, trạng thái hồ sơ được thông báo cho người dân. Điều này giảm giấy tờ, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết TTHC.

Cơ quan hành chính Nhà nước phải đi đầu về chuyển đổi số

Ngoài xây dựng, phát triển hạ tầng mạng, hiện tỉnh đang thí điểm Đề án chính quyền số với nhiều nội dung hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm như: Cung cấp tốt hơn các dịch vụ số sử dụng các công nghệ và công cụ hiện đại; nâng cao chất lượng các dịch vụ di động cho người dân, doanh nghiệp; đánh giá hiệu năng, chất lượng của dịch vụ và sự hài lòng của người dân để cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.

Các nội dung chính trong thí điểm là các dự án xây dựng các hệ thống thông tin, dịch vụ chính quyền số và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành đảm bảo đồng bộ; tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin dùng chung; nâng cao chất lượng hạ tầng mạng, đường truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ phát triển chính quyền số, có thể chia sẻ, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước góp phần quan trọng trong thực hiện CCHC, hiện thực hóa lộ trình giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí trong quá trình giải quyết TTHC. Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cần phải đi đầu, là điều kiện quan trọng thúc đẩy và phát huy hiệu quả sự đồng bộ chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế, phục vụ tiến trình “làm việc không giấy tờ, họp không tập trung, giải quyết thủ tục không gặp, thanh toán không dùng tiền mặt” và tạo lập gắn với khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Chuyển đổi số và các khái niệm liên quan vẫn còn mới mẻ đối với doanh nghiệp, người dân, cán bộ công chức trong quá trình tiếp cận và áp dụng. Do vậy, thời gian tới tỉnh sẽ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về yêu cầu chuyển đổi số. Đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện cải cách thể chế, kịp thời giải quyết, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tránh rủi ro về pháp lý do thiếu sự đồng bộ của hệ thống văn bản; công khai, minh bạch, tạo lòng tin cho các doanh nghiệp cũng như sự tự tin của cơ quan chính quyền trong quá trình cấp phép đầu tư và tiếp cận đất đai. ” – Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Trả lời

Nguồn bài viết: Theo thuathienhue.gov.vn

Tin tức khác