Vĩnh Phúc: Nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

Tác giả: Việt Bắc

Ủy ban Kiểm tra của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát hiện những gian lận trong việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản kiểm tra của Tổng LĐLĐVN.

Văn bản kiểm tra của Tổng LĐLĐVN.

Tại kết luận kiểm tra số 582/KTr – TLĐ của Ủy ban Kiểm tra (thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) ngày 8-5-2014 trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 đã nêu ra hàng loạt các sai phạm trong việc thu chi của đơn vị này. Theo đó, kiểm kê đột xuất quỹ tiền mặt tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc ngày 17-4-2014 cho thấy số tiền chênh lệch giữa sổ quỹ tiền mặt so với kiểm kê thực tế thiếu 48.270.000 đồng do chi tạm ứng không lập phiếu.

Cùng với đó LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh theo quyết định số 19/QĐ – LĐLĐ ngày 28-2-2013 và quy chế này chỉ tỉnh Vĩnh Phúc mới có. Một số khoản chi trong quy chế cho cán bộ cơ quan như: Mừng thọ tứ thân phụ mẫu, mừng nhà mới, cán bộ hưu… không có trong quy định của Tổng liên đoàn.

Trong khi đó, việc lập dự toán của các cấp công đoàn chưa sát với thực tế; dự toán của LĐLĐ tỉnh chưa được điều chỉnh lại sau khi Tổng liên đoàn phê duyệt. Một số chỉ tiêu thu, chi trên báo cáo quyết toán của công đoàn cấp trên cơ sở sai lệch nhiều với các chỉ tiêu trên sở tổng hợp quyết toán thu, chi tài chính công đoàn (S84) của LĐLĐ tỉnh.

Năm 2013, LĐLĐ tỉnh không điều chỉnh dự toán của công đoàn cấp trên cơ sở khi cấp bổ sung kinh phí dẫn đến nhiều đơn vị được cấp vượt cao so với dự toán: LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên vượt 70,83%, LĐLĐ huyện Sông Lô vượt 63,81%, LĐLĐ huyện Vĩnh Tường vượt 45,51%,… Việc thu ngân sách công đoàn năm 2013, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc không thu được 2% kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Ước thất thu kinh phí đối với 49 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS là 751.968.000 đồng. Trong khi đó, một số khoản chi tài chính công đoàn lại vượt cao so với dự toán của đơn vị lập: Chi phụ cấp vượt 172%, chi huấn luyện, đào tạo vượt 41% (có nhiều khoản chi hạch toán sai vào khoản mục này), chi hoạt động phong trào vượt 109%, chi khen thưởng vược 600%, chi khác vượt 645%.

Nhiều khoản chi không đảm bảo nguyên tắc, không đúng quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn như: chi hội nghị tập huấn Nghị định 103/CP/2012 (tổng số tiền 278.380.000 đồng, trong đó nhiều chứng từ chi không hợp lệ), Chi thanh toán tiền in tài liệu tập huấn Đề án số 31 (tổng số tiền là 398.506.000 đồng), chi tổ chức cho cán bộ LĐLĐ tỉnh đi tham quan học tập tại Yên Bái, Tuyên Quang…

Không những vậy, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc còn dùng ngân sách công đoàn chi hỗ trợ lễ, Tết cho CBCNV cơ quan LĐLĐ trong năm số tiền 128,1 triệu đồng, chi mua 35 quạt sạc điện tặng cho cán bộ công đoàn cơ quan nhân Ngày gia đình Việt Nam số tiền 19,2 triệu đồng. Chi thêm cho cả cán bộ công nhân viên cơ quan 4 triệu đồng lễ mừng thọ tứ thân phụ mẫu…Tất các các khoản chi nói trên đều sai quy định, không có trong quy chế của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết luận kiểm tra số 582/KTr – TLĐ của Ủy ban Kiểm tra thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ra ngày 8-5-2014 cũng cho thấy rất nhiều khoản chi cũng được “vẽ” ra một cách khó hiểu. Một số khoản chi sai quy định và không hợp lý như: Thuê xe taxi đưa đón đại biểu ở toàn bộ 17 công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc đến trung tâm hội nghị tỉnh trong 3 ngày số tiền 64,2 triệu đồng. Chi mua tặng phẩm, in báo cáo đại hội số lượng dư quá nhiều: 620 quạt hộp/406 đại biểu số tiền 58,3 triệu đồng. Một số khoản chi vượt cao so với dự toán như trang trí khánh tiết, mua hoa đại hội… Nhiều chứng từ không đảm bảo nguyên tắc, thủ tục thanh toán: in, mua kẹp tài liệu trên cùng hợp đồng kinh tế, hóa đơn tại một số cửa hàng số tiền 58,3 triệu động; mua hoa đại hội không có bảng kê chi tiết 35 triệu đồng, chi tặng phẩm 210,8 triệu đồng và một số khoản chi khác không có báo giá… Trong năm 2013, LĐLĐ tỉnh đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán hạch toán TSCĐ chưa đúng, chênh lệch giữa sổ kế toán chi tiết. Nhiều khoản chi không khớp với giá trị thật, nhiều khoản chi không có hóa đơn và không thể thanh toán.

Không những vậy, nhiều khoản thu chi sai diễn ra ở hàng loạt các nội dung khác của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc như: Công trình xây dựng nhà nghỉ công đoàn Tam Đảo, Nhà văn hóa công nhân, Quỹ công nhân lao động nghèo, Trung tâm dạy nghề công đoàn Vĩnh Phúc…
Để làm rõ vấn đề, trách nhiệm của Liên đoàn LĐ tỉnh Vĩnh Phúc trong việc khắc phục những sai phạm, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Bùi Hồng Đô –Chủ tịch Liên đoàn LĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng, ông Bùi Hồng Đô đã từ chối cung cấp những nội dung, tài liệu liên quan với lý do: “Đợi Tổng Liên đoàn LĐVN tái kiểm tra lại…”.

Liên quan đến những sai phạm của Liên đoàn LĐ tỉnh Vĩnh Phúc, một lãnh đạo UBKT tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, UBKT tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã yêu cầu ông Bùi Hồng Đô giải trình, báo cáo sự việc bởi UBKT tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận được đơn thư tố cáo của công dân về những sai phạm nêu trên… “Đây cũng chỉ là một kênh để UBKT tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm việc, có thể khi UBKT tỉnh ủy vào cuộc sẽ còn nhiều những sai phạm khác của Liên đoàn LĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ “lộ” ra”, vị lãnh đạo này cho biết./.

http://phapluatxahoi.vn/ban-doc/nhieu-sai-pham-trong-viec-quan-ly-su-dung-tai-chinh-tai-san-cong-doan-82409

Trả lời

Nguồn bài viết: phapluatxahoi.vn

Tin tức khác